Kantoorhuurders verliezen geld door hybride werken – Get Connected™

“Waarom je als kantoorverhuurder geld verliestals je geen rekening houdt met hybride werken”

Drie à vier jaar geleden was het nog geen standaard, maar vandaag de dag is een nieuwe vorm van werken de norm. Medewerkers verwachten:
1. Keuze waar ze kunnen werken: thuis, kantoor of flexplek;

2. Aandacht voor engagement en experience met collega’s;

3. Instant gemak om bv. een meeting room te boeken.

Kantoorverhuurders passen zich gestaag aan, maar de transformatie van ‘werkplekkenkantoor’ naar een ‘co-working & meeting environment’ vraagt een hoop van hen.

Hoe blijf jij aan de vernieuwde eisen van jouw huurders voldoen?

22 januari 2024 |

Onemeeting.com